Magazín

Syndrom vyhoření a jeho vývoj

Jak už bylo uvedeno syndrom vyhoření je víceméně dlouhodobý proces , který souvisí s frustrací některých potřeb. Nejde tedy o náhlý problém. Podle statistik a některých teorií se dá rozdělit do několika etap (fází). Nadšení – je to počáteční stádium při nástupu do práce, nějaké...

Syndrom vyhoření a jeho léčba

Přestože se syndrom vyhoření nepovažuje za nemoc, spíš za poruchu ve vztazích, nese sebou spoustu zdravotních problémů. K jejich nápravě je často nutná nejen zdravotní péče, ale i řešení primární příčiny. Tou syndrom vyhoření v mnoha případech skutečně je. Přetrvává-li syndrom vyhoření,...

Syndrom vyhoření a zaměstnavatelé

Každý prozíravý zaměstnavatel by se měl zajímat o potřeby svých zaměstnanců a předcházet všem problémům, které mohou vzniknout. Syndrom vyhoření je opravdovým problémem, a to nejen pro dotyčného člověka, ale i pro okolí. Výrazně může ovlivnit mezilidské vztahy na pracovišti a potažmo i...

Shrnutí

Syndrom vyhoření je proces, který zasahuje nejen do osobnosti daného člověka , ale celého okolí. Je to poměrně častý jev na různých pracovištích. Přináší vážné komplikace, na které všichni od vyhořelého, přes kolektiv zaměstnanců, zaměstnavatele až po klienty doplácí. Jako nejlepší řešení se...
Copyright 2006–2024 © Syndrom-vyhoření.cz
Kontakty