Úvod Slovník

Slovník

Máte pocit vyhoření a přepracovanosti? Nezoufejte a dejte si relax v prohřáté finské sauně. Uvidíte sami, že klid a teplo sauny vám udělá dobře!

Agrese - chování, které vědomě a se záměrem ubližuje, násilně omezuje svobodu a poškozuje jiné osoby nebo věci. Agrese, aťjiž fyzická či verbální, může vzniknout v afektu.

 

Animální - pudový, základní, někdy je považován za zvířecí

 

Autonomie - (z řec. autonomos, řídící se vlastními zákony) znamená samosprávnost, v širším smyslu samostatnost, svébytnost.

 

Deprese - je nezdravý stav psychiky projevující se dlouhodobě pokleslými náladami jedince.

 

Disharmonie – má víc významů, volně se dá vysvětlit jako nesoulad ve funkčnosti psychického i fyzického zdraví.

 

Emoce - jsou psychologické procesy, zahrnující subjektivní zážitky libosti a nelibosti, provázené fyziologickými změnami (změna srdečního tepu, změna rychlosti dýchání), motorickými pojevy (mimika, gestikulace), změnami pohotovosti a zaměřenosti. Hodnotí skutečnosti, události, situace a výsledky činností podle subjektivního stavu a vztahu k hodnocenému, vedou k zaujetí postoje k dané situaci

 

Generalizace - (z lat.generalis, všeobecný, od genus,rod) znamená zobecnění nebo zobecňování.

 

Genetická dispozice – vrozený sklon k určitým nemocem či poruchám

 

Ignorace – nevšímavost, lhostejnost

 

Projekce - psychologická technika promítání, kdy člověk jiným lidem připisuje různé vlastnosti a schopnosti podle sebe sama

 

Workshop - je forma vzdělávací aktivity, při které lektor připraví program tak, aby prostřednictvím různých technik účastníci pomocí vlastních zkušeností a znalostí došli k výstupu, který je pro ně užitečný a využitelný v jejich další práci, praxi.


Diskuse (0 komentářů)

Nový příspěvek
Copyright 2006–2024 © Syndrom-vyhoření.cz
Kontakty